Путь на сайте

Задачи по теме Энергетический обмен клетки

 

Розрахункові задачі  з теми «Енергетичний обмін клітини»

 

101. Унаслідок дисиміляції виділилося 240 моль С02 і 80 моль молочної ки­слоти. Яка маса глюкози зазнала розщеплення і скільки енергії при цьому акумулювалось в молекулах АТФ?

 

102. За 1 хв бігун витрачає 24 кДж енергії. Яка маса глюкози потрібна для забезпечення м'язів енергією протягом години, якщо протягом 20 хв у його організмі відбувається повне засвоєння глюкози, а протягом 40 хв — неповне?

 

103. Під час плавання протягом 30 хв плавець витрачає 720 кДж енергії. Скільки часу він зможе плисти з такою ж витратою енергії, якщо в його орга­нізмі розщепилося 270 г глюкози, половина якої засвоїлась повністю?

 

104. Унаслідок дисиміляції глюкози в клітинах утворилося 12 моль молочної кислоти і 42 моль С02. Визначте, яка маса глюкози зазнала дисиміляції.

Яка кількість речовини АТФ при цьому синтезувалась? Скільки енергії акумульовано? Яка кількість О2  була витрачена на окиснення утвореної С3Н603?

 

105. Яку віддаль може пробігти людина зі швидкістю 20 км/год без вживання їжі, якщо максимальна маса глюкози, яка може бути витрачена в м'язах під час бігу, дорівнює 600 г? Половина цієї глюкози зазнає повного розщеплення, а половина — неповного. Витрати енергії складають 24 кДж/хв.

 

106. Для роботи м'язів протягом 1 хв потрібно 14 кДж енергії. Чоловік працював з таким навантаженням протягом 2 год. Яка маса глюкози в його м'язах засвоїлась, якщо половина її зазнала повного, а половина — неповного розщеплення?

 

107. У процесі дисиміляції в тканинах відбулося розщеплення 10 моль глюкози, з яких повного кисневого розщеплення зазнала тільки половина. Визначте, які маси молочної кислоти і вуглекислого газу утворились внаслідок реакції? Яка кількість речовини АТФ утворилась і яка кількість енергії акумульована в ній?

 

108. У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 20 моль глюкози; з яких половина зазнала повного розщеплення.

1. Яка маса С3Н6О3 і кількість речовини С02 при цьому утворились?

2. Яка кількість речовини АТФ утворилась і яка кількість енергії в ній акумульована?

3. Яка кількість речовини кисню витрачена на окиснення С3Н603?

 

109. На розумову роботу за 1 хв витрачається 10 кДж енергії. Учень розв'язував біологічні задачі протягом 2 год. Яка кількість речовини глюкози зазнала дисиміляції в організмі, якщо протягом перших 80 хв відбувалося повне її окиснення?

 

110. У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 540 г С6Н12О6, з яких 20% зазнало неповного розщеплення. Яка кількість енергії акумулювалась в молекулах АТФ і які маси С02 і С3Н6О3 при цьому утворились?

 

Джерело: І.Барна Загальна біологія Збірник задач, Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники», 2007,     с тор.53-54

Новые статьи

:)

PICT1253.jpg

Самые популярные