Путь на сайте

Тема 4. Организменный уровень жизни

Розділ ІІІ. Організмовий рівень життя

Тема 4. Неклітинні форми життя. Одноклітинні та багатоклітинні організми 

Урок 1  Віруси,   їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

Роль вірусів в природі й житті людини. Профілактика  та лікування  вірусних інфекцій

Віроїди і Пріони.

тесты по теме Вирусы

Тесты "Вирусы" он-лайн

Урок  2 Характеристика прокаріотів.  Особливості їх організації і життєдіяльності.   Характеристика еубактерій і архебактерій. .  Особливості їх організації і життєдіяльності.  

Цианобактерии

Тесты по теме "Бактерии"

Сравнение клеток прокариот и эукариот (интернет-урок)

Тренировочные тесты по теме он-лайн

 

Урок 3 Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини.

Сальмонеллез.  

Урок  4 Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.Процеси життєдіяльності одноклітинних еукаріот.  Роль протіст в природі і в житті людини

 

Урок 5 Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність  до регенерації. Лабораторна робота: № 12. Будова тканин рослинного організму.

Тесты по теме "Растительные ткани"

Урок  6 Будова і функції тканин   тварин,   їх здатність   до регенерації. Застосування штучних тканин для лікування   захворювань людини.    

Лабораторна робота: № 11. Будова тканин тваринного організму.

Тесты по теме "Ткани животных"

Тестирование по теме "Ткани животных"

И нет предела совершенству!

Урок 7 Органи багатоклітинних організмів. Рослини.

 

Урок 8 Органи багатоклітинних організмів. Тварини.

 

Урок 9 Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

 

Урок 10 Контрольна робота № 4 Організмовий рівень життя ( річне)

 

Урок 11 Колонії багатоклітинних організмів. Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

 

Урок 12 Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин.

 

Урок 13 Узагальнення: Особливості клітинного та організмового рівнів життя

Новые статьи

:)

1das-7MpXsw.jpg

Самые популярные