Путь на сайте

Адаптації. Класифікація і властивості

Урок 1. Адаптації. Класифікації і  властивості  адаптацій. Принцип єдності організму і середовища існування.

 

 

Теоретичні відомості

Адаптація  -  процес  пристосування   будови, хімічного складу, функцій і поведінки організмів, а також пристосування популяцій і угрупувань до умов середовища.

Здатність адаптуватися –  універсальна біологічна  властивість біологічних систем всіх рівнів організації.

Класифікація адаптацій за рівнем організації біосистем:

                                       на молекулярному рівні

                                       на клітинному рівні

                                       на організмовому рівні

                                       на популяційно видовому рівні

                                       на екосистемному рівні

 

Класифікація адаптацій за характером змін:

                                      Біохімічні

                                      Фізіологічні

                                      Структурні

                                      Морфологічні

                                      Етологічні

 

Класифікація адаптацій  за обратимістю:

Обратимі  (тимчасові)   - фізіологічні і біохімічні зміни, які забезпечують підтримку гомеостазу біосистеми

Необратимі  (еволюційні) -  ароморфози, ідіоадаптації, дегенерації

 

Властивості адаптацій

  • Пристосувальний характер (забезпечує здатність до виживання та ефективного розмноження)
  • Індивідуальний характер (здатність до пристосування генетично обумовлена)
  • Відносносний характер (адаптації мають пристосувальний сенс  в конкретних умовах)
  • Компромісність (відповідність енергозатрат отриманим результатам)
  • Непостійність (здантість змінюватися в процесі філогенезу або онтогенезу)

 

Принцип єдності організму і середовища його існування: Адаптації завжди виникають під впливом певних чинників середовища існування

Закон оптимуму: Кожний чинник має межи позитивного впливу на біологічні системи.

 

Новые статьи

:)

PICT0865.jpg

Самые популярные