Дистанційне навчання Біологія 7б клас

7б Біологія

 

24/03/2020

Тема: Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

Опрацювати § 38 підручника і навчальну презентацію "Нервова система тварин"

У робочому зошиті дати письмові відповіді на питання на стор. 155

Виконати Практичну роботу 6: Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях) ( стор. 220)

Практичну роботу оформити на окремому подвійному аркуші , дотримуватися вимог, щодо оформлення практичних робіт ( а саме: дата, тема, ціль, хід роботи, висновки).

Фотозвіти про виконання надіслати до 31/03/2020 на електронну адресу вчителя

Підготуватися до контрольного зрізу № 1 з теми "Процеси життєдіяльності тварин"

 

 

1

    Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Практична  робота  5: Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

             Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

17.03.2020

Опрацювати  § 33

У робочому зошиті дати письмові відповіді на питання с. 135

 на окремому аркуші виконати практичну роботу № 4 с. 218

Практичну роботу виконуємо відповідно інструкції, з порівняльними таблицями і на окремому подвійному аркуші

 

Опрацювати § 34

У робочому зошиті дати письмові відповіді на питання с. 139

 ( до 24/03/2020)

 

3

Органи чуття їх значення

 

31/03/2020

Опрацювати § 39

У робочому зошиті дати письмові відповіді на питання с. 159

 

 ( до 03/04/2020)

 

Повторити  § 37-39, підготуватися до контрольної роботи

 

 

Контрольна робота № 4  Процеси життєдіяльності тварин