Путь на сайте

Тема 1 Хімічний склад і будова клітини

Урок 1. Біологія - наука про життя. Біологічні системи: рівні і властивості. Методи біологічних досліджень

Презентації:  Біологія. Біологічні системи: рівні та властивості. Методи біологічних досліджень

            Властивості біологічних систем

            Методи біологічних досліджень 

  

Урок 2    Клітинна теорія. Загальний огляд еукаріотчної клітини. Над і подмембранні компоненти.

Клітинна теорія - презентація до уроку

Над і подмембранні компоненти - презентація до уроку

 

Уроки 3-4: Мембрана: будова і функції. Рух речовин крізь мембрану

Урок 5. Одно - і двумембранні органели

Урок 6. Ядро. Хромосоми. Каріотип.  Лабораторна робота № 1 " Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

Урок 7  Неорганічні речовини літини. Вода. Мінеральні солі

Урок 8.   Вуглеводи і ліпіди. Особливості і біологічна роль

Урок 9. Білки - природні полімери. Будова і структури білків

                                    Опорний конспект "Білки"

Урок 10Функції білків. Лабораторне дослідження "Вивчення властивостей ферментів"                                    Відеоурок "Ферменти"

 

Урок 11. Нуклеїнові кислоти. ДНК.- презентація.  ДНК - ОК. 

Порівняльна характеристика нуклеїнових кислот

 

Урок 12.   Нуклеїнові кислоти. РНК. АТФ - презентація.   РНК, її види.  Порівняльна характеристика нуклеїнових кислот

Урок 13.    Практична робота № 1. Розв'язування елементарних вправ з молекулярної біології

 

 

Новые статьи

:)

1das-7MpXsw.jpg

Самые популярные