Тема 1. Повторення початкових понять про органічні речовини. Теорія будови органічних речовин

Урок 1. Класіфікація органічних речовин