Путь на сайте

Тема 3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов

Тема 3: Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів -  12 годин

 

Урок № 42  Лужні і лужноземельні метали – фізичні та хімічні властивості. Загальна характеристика.   Реакція лужних металів з водою.   Взаємодія натрія з водою.   Реакція сірки із натрієм

Тренувальні вправи з теми.

Урок № 43  Галогени та інертні гази. Фізичні та хімічні властивості.

Взаимодействие хлора с водородом, с калием,   с железом,  с медью, с фосфором.    

Взаимодействие брома и йода с алюминием.  

Урок № 44  Історія створення Періодичного закону і ПСХЄ.  Періодичний закон Д.І.Менделєєва.Періодична система хімічних елементів

Урок № 45  Будова атома. Будова ядра атому     Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.  Відеоматеріали: Будова атому   Тестові завдання до уроку

Урок № 46 Стан електронів в атомі. Будова електронної оболонки    Тестові завдання до уроку

Урок № 47 Будова електронної оболонки. Електронні та графічні формули

Урок № 48 Залежність властивостей елементів від їх положення в ПСХЕ Лабораторний дослід 11*  Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру (VI)

Урок № 49 Характеристика елемента за положенням в ПСХЕ. Електронні конфігурації, валентність та ступень оксіснення.

Урок № 50  Характеристика елемента за положенням в ПСХЕ

Урок № 51  03/04/2015    Тренувальні вправи з теми

Урок № 52   03/04/2015   Значення Періодичного закону. Життя та діяльність Д.І.Менделєєва Узагальнення з теми

Урок № 53    06/04/2015 Контрольна робота № 5  «Періодичний закон і ПСХЄ»

Новые статьи

:)

y_0d612aa3.jpg

Самые популярные