Путь на сайте

Тема 4. Химичекая связь и строение вещества

Урок 54   Поняття про хімічний зв’язок. Електронегативність атомів. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів§ 40 завд. 1- 5 ( с. 184) § 41 завд. 1- 4 ( с. 188)

Урок  55   Ковалентний зв’язок, його види. Механізм утворення ковалентного зв’язку

§ 42 завд. 1- 4 ( с. 193)    

 

Урок 56  Іонний зв’язок. Механізм утворення іонного зв’язку§ 43 завд. 1- 4 ( с. 198)

Урок 57   Вирішення тренувальних вправ   Повт. §§ 40-43, вправи за текстами вчителя

 

Урок 58   Залежність хімічних властивостей речовин від характеру хімічного зв’язку.  Кристалічні гратки.         Текст с. 195 -196, конспект уроку

 

Урок 59 27/04/2015 Ступень окиснення атомів.  Визначення ступеню окиснення атомів в складних сполуках        § 44 завд. 1- 4 ( с. 202)

 

Урок 60  08/05/2015 Ступень окиснення атомів.  Визначення ступеню окиснення атомів в складних сполуках

§ 44 вправи за текстами вчителя

Урок 61  15/05/2015 Узагальнення. Вирішення розрахункових задач і тренувальних вправ

Повт §§ 27-44, підгот до к/р

 

Урок 62  18/05/2015 Контрольна робота № 6 (Річне оцінювання).

 

Урок 63  22/05/2015 Узагальнення з теми «ПСХЕ» Вирішення розрахункових задач і тренувальних вправ

Повторити §§ 27 -39

 

Урок 64   25/05/2015  Узагальнення з теми «Хімічний зв’язок» Вирішення розрахункових задач і тренувальних вправ

Повт §§ 40-44

 

Урок 65   29/05/2015 Узагальнення курсу хімії 8 класу. Повт §§ 40-44

 

Новые статьи

:)

BDmZil-afmg.jpg

Самые популярные